Algemene voorwaarden

10DSGN Algemene voorwaarden in het kort

Algemene Voorwaarden in het kort

Offertes en aanvaarding:
 • Offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig.
 • Aanvaarding kan via schriftelijke/email bevestiging.
 • Wijzigingen zijn alleen mogelijk in overleg.
 • Eventueel meerwerk wordt apart gefactureerd.
 • Overeenkomst:
 • 10DSGN streeft naar een snelle en correcte uitvoering van de opdracht.
 • 10DSGN mag gebruik maken van open source software en componenten.
 • 10DSGN geeft geen garanties voor gebruik op verouderde systemen.
 • Opdrachtgever dient alle benodigde informatie en toegang te verstrekken.
 • Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste licenties van bronmaterialen.
 • Rechten van intellectuele eigendom:
 • Rechten op maatwerk komen na aanvaarding toe aan Opdrachtgever.
 • Open source software licenties kunnen beperkingen opleggen.
 • Bronbestanden worden na betaling van de factuur ter beschikking gesteld.
 • Prijzen en betaling:
 • Facturering geschiedt maandelijks op basis van gewerkte uren.
 • Betalingstermijn is 30 dagen.
 • Geheimhouding:
 • Partijen behandelen vertrouwelijke informatie discreet.
 • 10DSGN mag kennis van de opdracht gebruiken voor andere opdrachten, mits geen vertrouwelijke informatie gedeeld wordt.
 • Aansprakelijkheid:
 • 10DSGN is alleen aansprakelijk voor directe schade en vervangende schadevergoeding.
 • Aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de overeenkomst.
 • Duur en opzegging:
 • De overeenkomst duurt totdat de Dienst is geleverd.
 • Opzegging tussentijds is mogelijk tegen betaling van de gewerkte uren.

 • Deze samenvatting is een vereenvoudigde versie van de Algemene Voorwaarden.
  Raadpleeg de Algemene Voorwaarden altijd voor de volledige tekst.

  Klik voor de Algemene voorwaarden (PDF)